ارسال آثار

 

شرکت کننده های گرامی لطفا موارد زیر را تکمیل نمایید و سپس فایل خود را ارسال نمایید.

1) شرط سنی شرکت کنندگان از 4 تا 18 سال است.

2) کار باید خلاقانه و فردی باشد. (از کلیشه های تصویری و پرتكرار پرهیز کنید)

3)  سايز آثار از A3 كوچكتر نباشد. ( قرار دادن اثر در قاب و پارسپارتو مجاز نمی باشد)

4) فرم ثبت نام را كامل كنيد و اطلاعات كودك و خالق اثر را وارد كنيد.

5) برگزارکنندگان مسابقه حق استفاده از آثار اصلی و تکثیر آنها به منظور ترویج و توسعه و استفاده در فعالیت های فرهنگي و هنري را دارند.

6) حتما عكس كودك ارسال شود.