اهداف علمی مسابقه

  • ارتقاي جايگاه شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار كودك در حوزه ملي و بين المللي
  • حمايت از توليدات هنري كودكان مستعد در راستاي ترويج هنر و بكار گيري آنان در عرصه هاي شهري
  • استفاده از ايده هاي هنري كودكان در جهت توسعه فرهنگ ارزش هاي انساني در سطح جامعه
  • جذب افراد كارآمد و متخصص در زمينه هنرهاي تجسمي كودك
  • ايجاد موقعيت مناسب براي بالا بردن انگيزه ،كشف و بروز استعدادهاي فرهنگي هنري كودكان
  • ارتباط با سازمان ها ، نهادها و شركت هايي كه در زمينه هنرهاي تجسمي كودك متخصص و فعال هستند
  • آموزش مطالبه گري و درخواست از مسئولان

ماموريت مسابقه

خانه كودك؛میراثی طولانی و درخشان در زمينه امور فرهنگي كودكان دارد و شروع فعاليت هاي آن به سال1370برمی‌گردد.مديران و كاركنان از آغاز فعالیت، از تلاش های مستمر برای ایجاد شبکه‌ی جهانی و فرهنگي دریغ نکرده اند.
خانه کودک در این سال ها همواره به دنبال گسترش دامنه فعاليت ها از طریق ایجاد رويدادهاي ملي و بين المللي ، بنيانگذاري فعاليت هايي موثر براي كودكان، برقراری روابط حرفه‌ای قوی‌تر و ایجاد ارزش هاي فرهنگي متنوع تر ملموس و ناملموس در كليه زمینه‌های عملکردي مرتبط با كودكان بوده است.
اکنون ما به عنوان دبيرخانه این مسابقه سعي داريم تا فرصت برابري را براي ديده شدن كودكان در گوشه گوشه دنيا از طريق زبان مشترك بچه ها يعني نقاشي را فراهم كنيم.
اميد داريم دنياي پيرامون ما با نگاه بي آلايش كودكان فرداي بهتري داشته باشد.

مخاطبان مسابقه

مخاطبان این مسابقه ،كودكان 4 تا 18 سال مي باشند كه به صورت آزاد مي توانند برداشت خود از موضوع مسابقه را نقاشي كنند و براي دبيرخانه ارسال نمايند. تكنيك و ابزار مورد استفاده كاملا آزاد مي باشد . كودكان بايد حتما مشخصات فرستنده اثر را در فرم ثبت نام در سايت مسابقه ثبت كنند.