گالری تصاویر

سال اول ؛ موضوع اصفهان

در اولین سال، با توجه به اینکه  اصفهان به عنوان شهر دوستدار كودك انتخاب شده بود، “اصفهان” عنوان موضوع اصلی جشنواره شد ، توسعه 5 ساله و شناساندن پتانسيل هاي اصفهان به ساير كودكان ايران و جهان از ديدگاه كودكان مي توانست عيب ها و كاستي هاي آن را نمایان سازد.

سال دوم ؛ آينده ي شهر من

در سال دوم موضوع اين جشنواره “آينده ي شهر من”  بود. دوست داشتيم كودكان و نوجوانان به ما بگويند از نگاه آنها شهرهایشان در آينده چگونه خواهند شد. اين فرصتي بود براي به تصوير كشيدن خيال هاي كودكانه تا نشان دهيم دنياي كودكي،رنگي ترين دنيا و بي آلايش ترين دنيايي است كه مي توان يافت و از آن براي برنامه ريزي هاي آينده الهام گرفت.