پوپک با نقاشی کودکان دنیا به پرواز در می‌آید

مجتبی شاه‌مرادی ؛معاون فرهنگی شهردار اصفهان،در نشست خبری جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان، گفت: برگزاری این دوره از جشنواره در راستای شعار “اصفهان من؛ شهر زندگی” بوده که ما را بر این داشت تا با دعوت از شهرهای خواهرخوانده و کشورهای همسایه، این جشنواره را در سطح فرامرزی برگزار کرده و میزبان نقاشی کودکان از سراسر جهان باشیم.