اسامی برگزیدگان دومین مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان

*برگزیدگان ۴ الی ۶ سال

حسین رحیمیان -۵ ساله – فارس

ماهنی مینقی-۵ ساله – تبریز

نیکا کوهرنگی-۵ ساله – اصفهان

*برگزیدگان ۷ تا ۹ سال

آوین نمکی -۷ ساله – تبریز

ساها تر طوماسیان-۸ ساله – ارمنستان

سیده الناز میر حسنی -۹ ساله – خراسان رضوی

*برگزیدگان ۱۰ تا ۱۳ سال

آلبینا گایفالینا – ۱۰ ساله – روسیه

حنانه عشقی – ۱۳ ساله –آذربایجان غربی

مهشید قاسمی -۱۳ ساله – اصفهان

*برگزیدگان ۱۴ الی ۱۸ سال

پاترتیسا نورتاکوری -۱۷ سال – مالزی

یگانه ردانی پور- ۱۸ ساله –اصفهان

پلینا ودرووا – ۱۴ ساله – روسیه

*شایستگان تقدیر ۴ الی ۶ سال

سیده آوبن امین الساداتی -۶ ساله – اصفهان

فاطمه علی پور -۵ ساله – تبریز

مانیسا جلالی -۵ ساله – تهران

نیکا نادری- ۵ ساله – مرکزی

*شایستگان تقدیر ۷ تا ۹ سال

آناتولی شوپلوف- ۹ ساله – ارمنستان

السا نگاه داری -۸ ساله – تبریز

امیرحسین مولائی – ۷ ساله – آذربایجان غربی

رادین حسنعلی پور-۹ ساله- تبریز

سید امین صامتی – ۷ ساله – خراسان جنوبی

نازنین زینب خواجوئی -۸ ساله – کرمان

*شایستگان تقدیر ۱۰ الی ۱۳ سال

دمیراپ ترکمن -۱۱ ساله – روسیه

نازه میناسیان – ۱۱ ساله – ارمنستان

آنیتا بالنور – ۱۳ ساله – آذربایجان غربی

مینا خاطری -۱۲ ساله –کرمانشاه

محمد صدرا شراد بیگی- ۱۰ ساله – تهران

سویلی دنیاک – ۱۰ ساله – بلاروس

*شایستگان تقدیر ۱۴ تا ۱۸ سال

نیکالینا لاپونوا – ۱۶ ساله – بلاروس

طراوت ملکی -۱۸ ساله – گیلان

علیسینا جوکاری -۱۴ ساله – بوشهر

همتی جهانبانی – ۱۴ ساله – اردبیل