چگونگی ارسال آثار

 شرکت کنندگان در جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان ونوجوانان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه با آدرس بوستان ملت، حدفاصل سی‌وسه پل و پل آذر، خانه کودک و نوجوان اصفهان و یا شماره تماس 03136275040 تماس حاصل فرمایند.  همچنین طبق جدول زمان‌بندی شده جشنواره بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان، آثار در نیمه اول اسفندماه داوری می‌شود و نتایج داوری تا پایان سال اطلاع رسانی خواهد شد.