چگونگی ارسال آثار

 شرکت کنندگان در مسابقه بین‌ المللی نقاشی کودکان و نوجوانان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به دبیرخانه با آدرس بوستان ملت، حدفاصل سی‌وسه پل و پل آذر، خانه کودک و نوجوان اصفهان و یا شماره تماس 03136275040 تماس حاصل فرمایند.  همچنین طبق جدول زمان‌بندی شده مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان ،آثار در اسفندماه داوری می‌شود و نتایج آن در سال 1402 اطلاع رسانی خواهد شد.