جشنواره نقاشی با هدف ارزیابی نگاه کودکان به شهر

زهرا کاظمی، مدیراجرایی جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان گفت: این جشنواره امسال در سطح بین‌المللی و با هدف ارزیابی نگاه کودکان به شهر و تقویت حس تعلق و هویت شهری برگزار می‌شود. جشنواره نقاشی کودکان ونوجوانان امسال با نماد پوپک که نمایانگر احساس تعلق خاطر در فرهنگ دینی و مذهبی ایرانیان است در نظر […]

پوپک با نقاشی کودکان دنیا به پرواز در می‌آید

مجتبی شاه‌مرادی ؛معاون فرهنگی شهردار اصفهان،در نشست خبری جشنواره بین‌المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان، گفت: برگزاری این دوره از جشنواره در راستای شعار “اصفهان من؛ شهر زندگی” بوده که ما را بر این داشت تا با دعوت از شهرهای خواهرخوانده و کشورهای همسایه، این جشنواره را در سطح فرامرزی برگزار کرده و میزبان نقاشی […]