جشنواره نقاشی با عنوان شهر من؛شهر زندگی

جشنواره نقاشی کودکان و نوجوانان اولين سال خود را در سطح بین‌المللی برگزار می‌کند و تمام کودکان چهار تا هجده سال می‌توانند نقاشی‌های خود را با موضوع «شهر من؛ شهر زندگی» به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.